*  Groot internationaal aanbod van koopwoningen
*  Handige informatie, ervaringsverhalen en columns
*  Onmisbare handboeken, producten en diensten
Home Woningaanbod Zoek een makelaar Landen-Webwinkel Adverteren Gratis Nieuwbrief Inloggen
 
 
 
   NIEUWS: Emigreren fiscaal aantrekkelijker
 
 
Emigreren aantrekkelijker   


Emigreren fiscaal aantrekkelijker

In de toekomst wordt het aantrekkelijker om te emigreren. Tenminste, als de Hoge Raad het advies overneemt van de advocaat-generaal dat de fiscus geen emigratieheffing (conserverende aanslag) mag opleggen over de pensioenrechten en lijfrentes van emigranten.

Nederland belast het pensioenvermogen van emigranten tegen Nederlandse tarieven. Volgens advocaat-generaal Peter Wattel schendt de fiscus daarmee de belastingverdragen die Nederland met een groot aantal landen heeft gesloten.

Wattel meent dat het land waar de emigrant na zijn verhuizing woont, het recht heeft om belasting te heffen over de periodieke uitkering of de eenmalige pensioenafkoop. In driekwart van de gevallen neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over.
 

Conserverende heffingen

Om te voorkomen dat Nederlanders belasting ontwijken door te emigreren, legt de Belastingdienst conserverende heffingen op. Zonder emigratieheffing loopt de Nederlandse fiscus het risico dat de emigrant na emigratie zijn pensioen in het nieuwe woonland tegen een lager belastingtarief afkoopt.

Bij de conserverende aanslag wordt het Nederlandse tarief toegepast op het pensioenkapitaal. Pas als binnen tien jaar na emigratie een ‘verboden’ handeling plaatsvindt, zoals afkoop, wordt de conserverende aanslag ingevorderd.

Verlost van emigratieheffing

Als de Hoge Raad het advies overneemt, is dat goed nieuws voor veel Nederlandse emigranten die in het verleden in beroep zijn gegaan tegen de conserverende belastingaanslag. Zij worden in dat geval namelijk verlost van de Nederlandse emigratieheffing. In veel gevallen zullen zij hun pensioen dan fiscaal kunnen afkopen zonder Nederlandse belastingheffing.

De belastingdienst van de nieuwe woonstaat van de emigrant kan vervolgens wel belasting heffen, maar in veel gevallen is dit beduidend minder dan de Nederlandse heffing.

Het advies van de advocaat-generaal lijkt niet alleen gevolgen te hebben voor pensioenen, maar ook voor lijfrentes waarvoor de emigratieheffing eveneens geldt. Waar bij pensioenen vaak nog juridische belemmeringen bestaan voor afkoop, is dat bij lijfrentes niet het geval.

Belastingverdrag

Het advies geldt niet alleen bij emigratie naar een lidstaat van de Europese Unie. Ook andere landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft afgesloten, zoals het emiraat Dubai, dat geen inkomstenbelasting kent, vallen eronder. Het belastingverdrag met Dubai is nog niet van kracht.
Bron: Financieel Dagblad


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~