Logo HUISenAANBOD.nl
international properties realty logo second homes logo emigration
logo logo logo UW HUIS VERKOPEN ?€ 19,95
 
Levertijd in NL: 1-2 werkdagen Klik hier om dit artikel te bestellen
Prijs: € 19,95
Verzendkosten: € 1,95
Gratis verzending: vanaf € 25,-
Levering in: NEDERLAND en BELGIË (langere levertijd)

 

Klik hier voor een grote cover van Tweede verblijf en de Belgische fis

 

Fiscale en praktische vraagbaak voor inwoners van BelgiŽ, die zich in het buitenland willen vestigen of in het buitenland een tweede verblijf willen kopen

De juridische, fiscale en praktische vraagbaak voor de aankoop van onroerend goed in het buitenland.


Voor nůg meer informatie: bekijk de inhoudsopgave!

 


Fiscale en praktische vraagbaak voor inwoners van BelgiŽ, die zich in het buitenland willen vestigen of in het buitenland een tweede verblijf willen kopen.

1.Wanneer bent u belastingplichtig in BelgiŽ ?

Bepaling belastbaar inkomen in BelgiŽ

Wie is aan de belasting onderworpen en waar ?

Bepaling van het netto-inkomen

Onroerende inkomsten

Het belastbaar bedrag

Berekening van de onroerende voorheffing

Rekenvoorbeeld

Onroerende inkomsten: bepaling van het belastbaar bedrag

Belastbaar bedrag bij gronden

Afschaffing van de gewone interestaftrek

Gewestelijke gewone interestvermindering

Afschaffing van de verrekening van de onroerende voorheffing, omzetting in de gewestelijke belastingvermindering voor ďverrekeningĒonroerende voorheffing 13

Begrip Eigen woning

Enkele bijzondere gevallen


2. Uw tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus

Uw Belgische aangifte personenbelasting

Uw huis in het buitenland

Wat moet u concreet opnemen in uw belastingaangifte ?

Verhuurde woning

Niet verhuurde woning

Wat wordt verstaan onder bruto huurwaarde ?

Het begrip huurwaarde

Het begrip huurwaarde in Frankrijk

Valeur Locative brute

Avis díimposition taxe fronciŤre

Avis díimposition taxe díhabitation

Het begrip huurwaarde in Nederland

Het begrip huurwaarde in Spanje

Het begrip huurwaarde in ItaliŽ

Voor en nadelen van de Cedolare Secca

Het begrip huurwaarde in Portugal

Imposto Municipal sobre Imůveis (IMI)

Betaling IMI

Vrijstelling/vermindering IMI

Vermindering IMI afhankelijk van aantal personen ten laste

Vrijstelling IMI

Waarover wordt IMI geheven

Belasting bij verhuur onroerend goed

Belastingtarief over huurinkomsten

Ingezetenen

Niet-ingezetenen

Wat moet u in BelgiŽ concreet aangeven ?


3. De aangifte in BelgiŽ

Deel 1 van de aangifte PB

Vak III Ė inkomsten van onroerende goederen

Aangifte onroerende inkomsten

Wie moet het kadastraal inkomen aangeven ?

Tweede verblijf


4. Dubbele belastingverdragen en de Belgische fiscus

Algemene afspraken

BTW: belastingplichtige

Hoeveel Belgische belasting betaalt u over niet-verhuurd vastgoed ?

In het geval BelgiŽ een belastingverdrag heeft afgesloten

In het geval BelgiŽ geen belastingverdrag heeft afgesloten

Een huis in Frankrijk via een Franse vastgoedvennootschap

Inkomsten uit de verhuur via Air B&B

Verschillende soorten inkomsten bij verhuur via Air B&B

Beroepsinkomsten

Onroerende inkomsten

Roerende inkomsten

Divers inkomen

Aangifte buitenlandse rekeningen


5. Verkoop van uw onroerend goed en de meerwaardebelasting

De vraag is dan waar deze winst wordt belast ?

Tip !

Verkoop van uw tweede woning in BelgiŽ


6.Tien belangrijke vragen bij de aankoop van tweede verblijf in het buitenland en de Belgische fiscus

Invoering van de Europese Spaarrichtlijn

Als u eigenaar bent van een in het buitenland gelegen

woning. Hoe moet u dan uw onroerend goed inkomen aangeven ?

Aangifte bruto huur of brutohuurwaarde

Wat moet u aangeven ?

Wordt het onroerend goed verhuurd ?

Waar moet u het onroerend goed inkomen aangeven ?

Wat is de brutohuurwaarde ?

Wat moet u aangeven ?

Hoe wordt dit in BelgiŽ belast ?

Vermijding dubbele belastingheffing

Is er een fiscaal voordeel bij financiering van een tweede verblijf in het buitenland

Wat gebeurt er als u uw (tweede) verblijf in het buitenland verkoopt en de

(Belgische) fiscus

Hoe zit het met de successierechten

Hoeft u in BelgiŽ geen belasting meer te betalen als u in het buitenland gaat wonen ?


7. Het belastingvoordeel op een tweede woning

Basisprincipes

Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel op een tweede woning ?

Onroerende voorheffing

Uw tweede verblijf en de Belgische personenbelasting


8. Successierechten

Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF)

Waarover wordt de erfbelasting geheven ?

Rijksinwoner

Wat is een domicilie ?

Wat is de zetel van vermogen ?

Nationaliteit

Niet-rijksinwoner

Fiscale emigratie

Niet alle Belgen zijn gelijk voor de wet

Voorbeeld

In welk Belgisch gewest woont u ?

Voorbeeld

De aangifte van uw nalatenschap

Gezamenlijke of individuele aangifte

Betalingstermijnen

De erfbelasting betalen

Europese erfrechtverordening

De Europese erfrechtverordening gaat niet over de erfbelasting


9. Een dochterbedrijf in Spanje onder Belgische BVBA

Rechtsvormen

Vaste inrichting (sucursal); filiaal zonder rechtspersoonlijkheid

Sociedad Limitada (SL) | Besloten vennootschap (BVBA)

Sociedad Anůnima (SA) | Naamloze vennootschap (NV)

Oprichtingsvoorwaarden en oprichtingskosten

Verplichtingen

Vergunningen

Relevante belastingen

Vennootschapsbelasting

Omzetbelasting

Vestigingsbelasting

Dividendbelasting

Invoerrechten

Aandachtspunten

Personeel

10. Aankoop van een tweede huis in Nederland

Aandachtspunten bij de aankoop van Nederlands onroerend goed

Aankoop nieuw onroerend goed

Exploitatie van onroerend goed in Nederland

Aankoop bestaand onroerend goed

Belasting op bezit van Nederlands onroerend goed

Auteur: P.L. Gillissen Pagina's: 
Uitgever: Guide Lines Voorraad: Voldoende
ISBN: 978-94-92895-16-5 Prijs: € 19,95
Druk: 2e druk 2020Inhoudsopgave

Stel een vraag over dit handboek
Levertijd in NL: 1-2 werkdagen Klik hier om dit artikel te bestellen
Prijs: € 19,95
Verzendkosten: € 1,95
Gratis verzending: vanaf € 25,-
Levering in: NEDERLAND en BELGIË (langere levertijd)