Logo HUISenAANBOD.nl
international properties realty logo second homes logo emigration
logo logo logo UW HUIS VERKOPEN ?

Algemene voorwaarden HUISenAANBOD.nl - Legal Notices

HUISenAANBOD.nl is een onroerend goed portaal dat eigendom is van Uitgeverij Kurant te Vorden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28059809.

Door het gebruiken van HUISenAANBOD.nl ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.


Privacybeleid / AVG / Cookiebeleid / Privacy Policy

Wij behandelen persoonsgegevens op HUISenAANBOD.nl strikt vertrouwelijk. Onze doelstelling is om zo weinig mogelijk persoonlijke informatie op te slaan. Hierbij willen wij u informeren welke soort persoonlijke informatie wij bewaren wanneer u onze site bezoekt. Als anonieme bezoeker is het voor de werking van onze site noodzakelijk om een tweetal cookies op uw computer te plaatsen. Een eerste cookie is nodig voor de functionaliteit van onze bewaarlijsten. Door een willekeurig cijfer van 10 posities op uw systeem te plaatsen kunnen wij voor u onthouden welke advertenties u graag op uw bewaarlijst terug wilt zien. Een tweede cookie is nodig voor de functionaliteit van onze webwinkel om uw artikelen in uw winkelwagen te kunnen onthouden. Daarnaast houden wij in sommige logbestanden uw IP-adres bij om misbruik van onze site te voorkomen. Op deze wijze kunnen wij zogenaamde spammers van onze site weren door bij problemen hun IP-adres te blokkeren. Met deze vastgelegde gegevens ben u voor ons nog steeds volstrekt anoniem. Als u een bestelling of een advertentie plaatst op onze website, dan zijn wij genoodzaakt om uw NAW-gegevens ook op te slaan. Indien u dat zelf aangeeft bewaren wij ook uw telefoonnummer en uw emailadres. Wij zullen nooit dergelijke informatie aan derden overdragen of verkopen. Wij leggen geen financiële informatie van u in ons systeem vast omdat alle financiële transacties op andere beveiligde omgevingen plaatsvinden zoals Ideal en Paypal. Om onze site te kunnen financieren maken wij o.a. gebruik van Google Adsense, het algemeen gangbare systeem om betaalde advertenties op een site te kunnen tonen en andere adverteerders die aanverwante producten en diensten leveren. Om dit te laten werken worden ook cookies en web beacons op uw systeem vastgelegd. Hiermee kunnen een aantal technische zaken worden opgevraagd die nodig zijn om advertenties te kunnen weergeven, zoals uw gebruikte webbrowser en de activatie van Javascript en Flash. Het voordeel hiervan is dat u advertenties krijgt gepresenteerd die voor u van belang zijn, doordat Google gebruik maakt van DoubleClick DART cookies. Hiermee sluiten de advertenties aan op uw eerder getoonde interesse. Wenst u liever niet-personaliseerde advertenties dan kunt u daarvoor kiezen tijdens cookie-accoordverklaring. Ook is er een mogelijkheid om uw advertentievoorkeuren binnen het Display Netwerk van Google aan te passen op https://www.google.com/ads/preferences/. Hier kunt u bepaalde interesses toevoegen of verwijderen. Belangrijk voor u om te weten is het feit dat u, ondanks de toegespitste advertenties, voor ons nog steeds volstrekt anoniem bent. Er worden dus géén persoonlijke gegevens opgeslagen zoals NAW-gegevens. Er is een mogelijkheid om u uit te sluiten van dit type advertentiemethode door de volgende pagina te bezoeken: https://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx. Ook kunt U er voor kiezen om alle, of een gedeelte van de cookies of cookies van derden uit te schakelen in uw browserinstellingen. Mocht u een cookie van uw systeem verwijderen, dan zal onze website automatisch weer trachten om een nieuwe cookie aan te maken, tenzij u bij de cookie-accoordverklaring aangeeft geen cookies te willen. Klik hier als u uw cookie-accoordverklaring opnieuw wilt opgeven. Bedenk u wel voordat u dit soort wijzigingen gaat aanbrengen, omdat de mogelijkheid bestaat dat u geen volledig gebruik meer kan maken van de functionaliteit die onze site u te bieden heeft. Deze privacy policy kan zonder notificatie aan onze bezoekers ten alle tijden worden gewijzigd. U heeft het recht om uw gegevens die u heeft ingevuld tijdens het registratieproces te laten wissen volgens de AVG-regels. U kunt hiervoor ons een verzoek per email toesturen. Wij verwijzen u hiervoor naar onze contactpagina.

Door het invullen het contactformulier bij een gepresenteerde woning geeft u HUISenAANBOD.nl expliciet opdracht om uw ingevulde persoonsgegevens en aanvraag geheel over te dragen aan de desbetreffende adverteerder (particulier of makelaar), zodat zij in staat zijn de informatie te verstrekken waar u in dit formulier om vraagt. U gaat hierbij akkoord dat wij geen verantwoordelijk dragen voor bovenstaande gegevens die zijn overgedragen aan de betreffende adverteerder. Deze verantwoordelijk wordt verlegd naar de adverteerder. Wij van HUISenAANBOD.nl doen verder niets met uw gegevens. Wij fungeren uitsluitend als doorgeefluik. Verdere communicatie zal plaatsvinden tussen de adverteerder en u als aanvrager van informatie.


Algemene Voorwaarden bij het gebruik van HUISenAANBOD.nl / Terms and conditions

Om te kunnen adverteren op HUISenAANBOD.nl is registratie verplicht waarbij een werkend emailadres dient te worden opgegeven waarop de adverteerder te bereiken is.

Het is verboden om advertentieteksten en foto’s op HUISenAANBOD.nl te publiceren waarbij inbreuk wordt gepleegd op (intellectuele) eigendomsrechten van derden, tenzij de adverteerder daar nadrukkelijk toestemming voor heeft verkregen.

Een adverteerder mag slechts één onroerend goed object of project aanbieden per advertentie. Het is dus niet toegestaan om een verzameling van aanbod in één advertentie aan te bieden. Advertentieteksten moeten uitsluitend tot doel hebben om één onroerend goed object te presenteren met het oogmerk dit object te kunnen verkopen of verhuren.

Advertenties mogen géén commerciële teksten en/of verwijzingen en/of externe links bevatten en/of voornamelijk reclame tot doel hebben. HUISenAANBOD.nl is gerechtigd om advertenties te muteren of te verwijderen, zonder notificatie en/of toestemming van de adverteerder indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan of indien wij een klacht ontvangen dat het door de adverteerder gepubliceerde onrechtmatig is of problemen veroorzaakt zoals pogingen tot oplichting, bedrog, misleiding, copyrightschendingen of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels.

Het is verboden om advertentieteksten en foto’s en/of artikelen gepubliceerd op HUISenAANBOD.nl te gebruiken voor activiteiten waarbij inbreuk wordt gepleegd op intellectuele eigendomsrechten van belanghebbenden.


Aansprakelijkheid en vrijwaring - Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website HUISenAANBOD.nl stemt u als adverteerder en/of bezoeker in met de onderstaande voorwaarden. HUISenAANBOD.nl kan niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist en volledig is aangezien alle informatie door adverteerders wordt aangeleverd. De verantwoordelijkheid van de aard en inhoud van de informatie ligt dus volledig bij de adverteerders.

HUISenAANBOD.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal compleet en/of accuraat en/of actueel en/of gevrijwaard is van copyright en/of virusvrij is. HUISenAANBOD.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die adverteerders en bezoekers van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en/of de op de site verstrekte informatie en/of externe links. HUISenAANBOD.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via HUISenAANBOD.nl worden aangeboden. HUISenAANBOD.nl is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HUISenAANBOD.nl beschikbaar is gesteld, of verkregen wordt via cookies.

HUISenAANBOD.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met onze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden zoals phishing of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

HUISenAANBOD.nl kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen omdat wij o.a. afhankelijk zijn van derde partijen. HUISenAANBOD.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die adverteerders en bezoekers van deze site en/of derden lijden als gevolg van een eventueel verstoorde toegang tot en het gebruik van deze site.

HUISenAANBOD.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van pogingen tot oplichting, bedrog, misbruik, misleiding, copyrightschendingen of anderszins in strijd is met enige wet. Bezoekers en adverteerders zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig verifiëren van verkregen informatie via HUISenAANBOD.nl en personen of bedrijven die een adverteerder om nadere informatie vragen. Wij adviseren ten zeerste om in het buitenland altijd een goede advocaat te consulteren bij de koop of verkoop van een woning.

Bezoekers en adverteerders van HUISenAANBOD.nl vrijwaren Uitgeverij Kurant onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij stellen te hebben geleden als gevolg van het gebruik en/of publiceren van informatie en/of beeldmateriaal op HUISenAANBOD.nl die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van HUISenAANBOD.nl.

Het bovengenoemde Privacybeleid en Cookiebeleid hebben alleen betrekking op HUISenAANBOD.nl en niet op andere websites van adverteerders waarvoor we op HUISenAANBOD.nl externe links hebben aangeboden.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Uitgeverij Kurant en gebruikers en adverteerders van HUISenAANBOD.nl is Nederlands recht van toepassing.


Boekbestellingen via onze webshop.

Bij de bestelling van fysieke informatieboeken via onze webshop voldoen wij aan alle voorwaarden die gesteld zijn in het Nederlandse recht.

Genoemde levertijden zijn slechts een indicatie waaraan geen rechten aan kunnen worden verleend, aangezien wij hiervoor afhankelijk zijn van derde partijen.

Wij leveren uitsluitend boeken binnen Nederland en België.

Reclamering kan uitsluitend plaatsvinden d.m.v. een schriftelijke reactie per email binnen 14 dagen na de bestelling.

Als de Koper foutieve adresinformatie verstrekt of de brievenbus van de Koper voldoet niet aan de eisen van de Nederlandse Postwet, waardoor een bezorger problemen ondervindt bij de aflevering van het brievenbuspakje, dan is Uitgeverij Kurant niet verantwoordelijk voor een mogelijke vermissing van het brievenbuspakje.

Eventuele retouren dienen eerst bij ons te worden aangemeld per email. Retouren dienen binnen 14 dagen na aankoop in ons bezit te zijn. De kosten voor het retour zenden zijn voor uw rekening. Frankeer uw brievenbuspakje voldoende omdat zendingen met strafporto, wegens onvoldoende frankering, niet door ons worden geaccepteerd. Na ontvangst van uw ongeschonden retourzending zal uw aankoopbedrag worden teruggestort op uw rekening.


Advertentieplaatsingen door particulieren.

Particulieren hebben éénmalig het recht om een advertentie te plaatsen waarbij deze voor 14 dagen zonder kosten wordt gepubliceerd op HUISenAANBOD.nl. Na deze periode is de adverteerder vrij om te beslissen om tegen betaling te adverteren. Mocht er geen betaling plaatsvinden dan zal de advertentie Offline worden gezet.

Particulieren kunnen kiezen of een advertentie voor 3, 6 of 12 maanden gepubliceerd dient te worden. Bij een langere periode krijgt de adverteerder een aantrekkelijke korting. De betaalde kosten voor een advertentie worden nimmer terugbetaald indien bijvoorbeeld de adverteerder voor het einde van de looptijd besluit om de advertentie te verwijderen. De adverteerder heeft wel het recht om tot het einde van de looptijd een andere advertentie te plaatsen.

Indien HUISenAANBOD.nl om wat voor reden dan ook verzuimd om gedurende de advertentieperiode de advertentie online te plaatsen dan heeft de particuliere adverteerder recht op een pro rato verlenging van de advertentieperiode overeenkomstig de periode dat de advertentie niet online heeft gestaan. De bewijslast en aanvraag voor deze compensatie ligt bij de adverteerder. Behalve bovenstaande omschreven compensatie is elke andere claim expliciet uitgesloten.


Advertentieplaatsingen door zakelijke partijen.

Zakelijke adverteerders, zoals makelaars, dienen een Prepaid-saldo te storten alvorens te kunnen adverteren. Dagelijks zal HUISenAANBOD.nl de verschuldigde kosten in mindering brengen op het Prepaid-saldo van de adverteerder. De verantwoording hiervan kan de adverteerder dagelijks volgens via hun account. Zakelijke adverteerders zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de advertenties die dagelijks online staan en de daaruit voortvloeiende kosten zoals vermeldt bij het tabje “Tarieven”.

Zodra het Prepaid-saldo op is heeft HUISenAANBOD.nl het recht om per direct de advertenties niet meer te tonen (Offline te plaatsen) en de toegang tot de reeds ontvangen informatieaanvragen te bevriezen. HUISenAANBOD.nl kan er ook voor kiezen om de advertenties in een beperkte presentatie voor maximaal 14 dagen te blijven tonen aan de bezoekers, waarbij dan een negatief Prepaid-saldo voor de adverteerder kan ontstaan. Indien een adverteerder echter niet meer wenst te adverteren dan is de adverteerder dit negatieve Prepaid-saldo niet aan HUISenAANBOD.nl verschuldigd.

Het gestorte Prepaid-saldo van een adverteerder is onder bepaalde voorwaarden opvraagbaar indien een adverteerder niet meer wens te adverteren. Het resterende Prepaid-tegoed is vanaf de eerste dag van een maand opvraagbaar nadat er minimaal 3 maanden verstreken zijn ná de laatste storting. De eerste storting van 150 euro om een XML-koppeling te maken kan niet worden gerestitueerd. De adverteerder betaalt bij een opname 10 euro administratiekosten. Een eventueel (gratis) ontvangen bonus-tegoed telt NIET mee als Prepaid-tegoed.

Zakelijke adverteerders kunnen dagelijks kiezen tussen twee verschillende tariefsystemen, een Dagtarief waarbij het tarief is gebaseerd op het aantal geplaatste advertenties per dag of een Prestatietarief waarbij kosten worden berekend op basis van de daadwerkelijke prestaties door HUISenAANBOD.nl. De van toepassing zijnde tarieven worden getoond bij het tabje “Tarieven” in de beheeromgeving van de adverteerder. De tarieven kunnen jaarlijks stilzwijgend worden geïndexeerd op basis van de CPI inflatiecorrectie.

Indien HUISenAANBOD.nl om wat voor reden dan ook verzuimd om gedurende de advertentieperiode advertenties online te plaatsen dan heeft de zakelijke adverteerder recht op creditering van advertentiekosten in dagen overeenkomstig de periode dat de advertentie niet online heeft gestaan. De bewijslast en aanvraag voor deze compensatie ligt bij de adverteerder. De verwerking van een eventuele XML-feed is hierbij uitgesloten, omdat dit een gratis service is waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Behalve bovenstaande omschreven compensatie is elke andere claim expliciet uitgesloten.


Copyright.

Niets gepubliceerd op HUISenAANBOD.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopie ën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle rechten voorbehouden.