Logo HUISenAANBOD.nl
international properties realty logo second homes logo emigration
logo logo logo UW HUIS VERKOPEN ?€ 24,95
 
Levertijd in NL: ca. 1-5 werkdagen Klik hier om dit artikel te bestellen
Prijs: € 24,95
Verzendkosten: € 2,95
Gratis verzending: vanaf € 40,-
Levering in: NEDERLAND en BELGIË (langere levertijd)

 

Starten van een zaak in Spanje

 

Praktische, juridische, fiscale en sociale verzekerings- aspecten bij het starten van een zaak in Spanje.

Wie droomt er niet van om onder de Spaanse zon te gaan wonen en werken!

Uw eigen zaak in Spanje; U hoeft het wiel niet meer opnieuw uit te vinden dankzij dit handige boekwerk.

Alles wat u weten moet over het starten van een Spaans (eigen) bedrijf staat beschreven.


 


Zolang u nog niet financieel onafhankelijk bent of van een welverdiend pensioen geniet zal er toch brood op de plank moeten komen. Want in Spanje gaat alleen de zon voor niets op.

Werken in loondienst is financieel meestal weinig aantrekkelijk, omdat de lonen aan de Costa’s relatief laag zijn, terwijl het levensonderhoud aan de Costa’s op West-Europees niveau ligt.

Het alternatief voor werken in loondienst is het starten van een eigen zaak in Spanje. De uitdaging om helemaal opnieuw te beginnen is voor velen zeer verleidelijk.

Het enthousiasme is in de meeste gevallen echter een stuk groter dan de kennis om in Spanje een eigen bedrijf te beginnen.

Menigeen denkt met veel enthousiasme, doorzettingsvermogen en wat spaarcentjes het in Spanje wel te kunnen gaan maken.

Spaanse regelgeving, gebrekkige beheersing van de Spaanse taal en tegenvallende omzetten kunnen het enthousiasme al snel doen temperen.

Dit handboek is geen handleiding voor zakelijk succes in Spanje, maar geeft wel veel meer inzicht in de verschillende aspecten waarmee u te maken krijgt als u in Spanje zaken wilt doen of een bedrijf wilt starten. Zorg dat u start met een goede basis!


INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding

2. Zakendoen in Spanje (met de Spanjaarden)
 • Wetenswaardigheden, adviezen, tips van ervaringsdeskundigen over het wonen, werken en zakendoen in Spanje

 • Algemene karakteristieken van de Spanjaarden

 • Familieleven

3. Tips en adviezen bij export of zakendoen in Spanje
 • Bedrijfsplanning

 • Samenwerken en vergaderingen

 • Spaans leiderschap

 • Carrière maken

4. Omgangsvormen en contact met Spanjaarden

5. Het starten van een bedrijf
 • Welke papieren heeft u nodig om in Spanje als zelfstandig ondernemer te kunnen starten ?

 • Aanvraag Spaans sofi-nummer

 • Bedrijfsactiviteit

 • Registratie bedrijfsactiviteit

 • Systeemkeuze belastingafdracht

 • Fiscale verplichtingen

 • Impuesto sobre Actividades Económicas (= IAE)

 • Inschrijving als zelfstandig ondernemer bij de Seguridad Social

 • Ziekmelding

 • Aanvraag openingsvergunning (licencia de apertura)

 • Aanvraag horecavergunning

 • Inschrijving bij een beroepscollege

 • Verplichtingen omtrent het in dienst nemen van personeel

 • Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

6. Ondernemingsvormen
 • Inleiding

 • De eenmanszaak (Empresario Individual)

 • Fiscale aspecten

 • De Sociedad Civil Particular (S.C.P.)

 • Minimumkapitaal

 • De S.C.P. en de belasting

 • Oprichting S.C.P.

 • De Sociedad Limitada (S.L.)

 • Verschil Spaanse S.L. en Nederlandse BV

 • Verschil S.C.P. en S.L.

 • Minimumkapitaal

 • Overdraagbaarheid aandelen

 • Aantal aandeelhouders

 • Aansprakelijkheid

 • Zeggenschap

 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid

 • Beursmogelijkheden

 • Verdeling kapitaal

 • De S.L. en de belastingen

 • Aanvraag NIE-nummer

 • Oprichting van de S.L.

 • Oprichtingsakte

 • Aanvraag van de naam van de S.L.

 • Notariskosten

 • Overige formaliteiten

 • Aanvraag van een identificatienummer

 • Registreren van de bedrijfsactiviteit bij de belastingdienst

 • Betalen van de IAE

 • Inschrijven van de S.L. in het handelsregister

 • Nog enkele opmerkingen betreffende de S.L.

 • De S.A.

 • Minimumkapitaal

 • Overdraagbaarheid aandelen

 • Aantal aandeelhouders

 • Verdeling kapitaal

 • Aansprakelijkheid

 • Dagelijks bestuur

 • Hoogste bestuursorgaan

 • Zeggenschap

 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid

 • Beursmogelijkheden

 • De S. Com (= Sociedad en Comandita) (Commanditaire vennootschap)

 • Spaanse sociale verzekeringen voor administradores

 • Boekhoudkundige verplichtingen van Spaanse vennootschappen

 • Accountantscontrole

7. Oprichting van een filiaal of dochteronderneming
 • Inleiding

 • Voor- en nadelen van een filiaal

 • Welke documenten moet u overleggen voor inschrijving in het handelsregister

 • Fiscale aspecten van het filiaal

 • De dochteronderneming

 • Juridische vorm van een dochteronderneming

 • De SL

 • Voordelen SL

 • Kenmerken van de SL

 • Fiscale aspecten van een SL als dochteronderneming

 • De SA

 • Oprichtingsvereisten van een 100% dochteronderneming

 • Het benoemen van een administrateur of bestuurder voor uw dochteronderneming in Spanje

 • Fiscaal voordeel van een dochteronderneming

 • Juridisch nadeel van een dochteronderneming

 • Een dochteronderneming in de vorm van een SA

 • Oprichtingsvereisten van een dochteronderneming

8. Handelsagenten
 • Soorten handelsagenten

 • Agente Comercial

 • Representante de comercio (= vertegenwoordiger)

 • Handelsagentencolleges

 • Handelsagentuurovereenkomst

 • Contrato mercantil

 • Voordeel handelsagent

 • Nadeel handelsagent

 • Meer informatie over handelsagenten

9. De Vertegenwoordiging (Representative Office)
 • Kenmerken van een vertegenwoordiging

 • De vertegenwoordiging in het Nederlands-Spaans belastingverdrag

 • Voordelen van een vertegenwoordiging

 • Nadelen van een vertegenwoordiging

10. Joint Ventures
 • Inleiding

 • Vormen van Joint Ventures

 • Asociasiones sin personalidad juridica

 • Sociedades de empresas

 • Uniones de empresas

 • Cuentas de participación

11. Huur, koop of overname van commercieel onroerend goed/bedrijf
 • Inleiding

 • Bescherming huurder

 • Checklist huur/overname bedrijf/bedrijfspand

 • Pachten (= Traspasso)

 • Overname van een bestaand horecabedrijf

 • Aankoop van een bedrijfspand

 • Aankoop nieuw te bouwen bedrijfspand

 • Checklist aankoop/bouw bedrijfspand

 • Overname bestaande vergunning

 • Aanvraag van een nieuwe vergunning

 • Aanvraag bouwvergunning bij verbouwing van een bestaand pand

 • Kosten bouwvergunning

 • Met wie krijgt u te maken bij de verbouwing ?

 • Aanvraag offertes

 • Aandachtspunten bij de verbouwing

 • Aanvraag horecavergunning

 • Aanvraag registratienummer voor horecabedrijven

 • Categorieën horecabedrijven

 • Aanvraag terrasvergunning

 • Aandachtspunten bij het starten van een camping

 • Locaties met campingverbod

 • Aandachtspunten bij het exploiteren van appartementen bungalows, of villa’s

 • Aandachtspunten bij de exploitatie van boerderijen, dorpshuizen en landhuizen

12. In dienst nemen van personeel
 • Werving personeel

 • Registratie arbeidscontract en overige formaliteiten bij het in dienst nemen van personeel Inschrijving van personeel bij de sociale verzekeringen

 • Personeel in en rond uw huis

 • (Algemene) kenmerken Spaans personeel

13. Spaanse arbeidswetgeving
 • Het Spaanse arbeidsstatuut

 • Subsidies voor het in dienst nemen van bepaalde categorieën werklozen

 • Spaanse arbeidswetgeving

 • Minimumleeftijd

 • Minimumloon (= salario mínimo interprofesional)

 • Hoogte minimumloon

 • Loonafspraken in Spaanse CAO’s

 • Uitbetaling van het loon/salaris

 • Het salaris

 • Arbeidsomstandigheden

 • Kinderen

 • Zwangere vrouwen

 • Gehandicapten

14. Arbeids- en rusttijden
 • Inleiding

 • Werktijden

 • Rusttijden

 • Overwerk

 • Nacht- en ploegendienst

15. Het Spaanse arbeidscontract
 • Het arbeidscontract (= contrato de trabajo)

 • Proefperiode

 • Wijzigingen in de arbeidsrelatie

 • Verschillende soorten arbeidscontracten

 • Tijdelijk arbeidscontract

 • Trainingscontract

 • Werkervaringscontract/stage

 • Contract voor onbepaalde tijd

 • Vast-contract voor seizoendwerkzaamheden

 • Contract voor het vervangen van personeel, vanwege tijdelijke afwezigheid van vast personeel

 • Project-contract

 • Leercontract

 • Praktijkcontract/stage

 • Inval/interimcontract

 • Tijdelijk contract wegens produktie-omstandigheden

 • Tijdelijk contract ter bevordering van de werkgelegenheid

 • Thuis werk- en part-time contracten

 • Contracten met uitzendbureaus

16. Arbeidsvoorwaarden
 • Salaris en vergoeding

 • Extra maand/bonussen

 • Onkostenvergoeding

 • Reis-, verblijf- en verhuiskosten

 • Medisch onderzoek

 • Ziektekostenverzekering

 • Bedrijfspensioenfonds

 • Werkloosheidsverzekering

 • Salarisverzekering/doorbetaling van salaris

 • Training en opleiding

 • Parttime werken (media jornada)

 • Verandering van baan & beroepsgeheim

 • Zwart-werken

 • Fondo de Garantía Salarial

17. Verlof, vakantie & pensioen voor uw personeel
 • Afwezigheid vanwege ziekte

 • Vakantiedagen

 • Zwangerschapsverlof

 • Verlof voor langere tijd

 • Pensioen

18. Het Spaanse ontslagrecht
 • Beëindiging van het Spaanse arbeidscontract

 • Het ontslaan van personeel

 • Collectief ontslag om technologische en economische redenen

 • Ontslag om objectieve redenen

 • Ontslag om disciplinaire redenen

 • Ontslag van topmanagers/directeur

 • Aanvechten ontslag

19. Personeelsvertegenwoordigingen
 • Vakbonden

 • Websites van Spaanse vakbonden

 • De Ondernemingsraad

 • Bedrijfscommissies

 • Werkgeversorganisaties

 • Stakingen

20. De Spaanse belastingen
 • Het fiscale nummer

 • Vennootschapsbelasting

 • BTW

 • Inkomstenbelasting

 • Vermogensbelasting (afgeschaft)

 • Overdrachtsbelasting bij aankoop van onroerend goed

 • Onroerend goed belasting

 • Vermogenswinstbelasting

 • Successie- en schenkingsrecht

 • Sociale verzekeringspremies (werknemers)

 • Sociale verzekeringspremies (werkgevers)

Adressenoverzicht

Bijlagen


Auteur: P.L. Gillissen Pagina's: 280
Uitgever: Guide Lines Voorraad: JA
ISBN: 9789492895318 Prijs: € 24,95
Druk: 2022Inhoudsopgave

Stel een vraag over dit handboek
Levertijd in NL: ca. 1-5 werkdagen Klik hier om dit artikel te bestellen
Prijs: € 24,95
Verzendkosten: € 2,95
Gratis verzending: vanaf € 40,-
Levering in: NEDERLAND en BELGIË (langere levertijd)
Ook interessant!
Wonen en kopen in Spanje